Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu internetowym

Nie bez powodu posty konkursowe na Facebooku cieszą się sporym zainteresowaniem. Organizujemy je, by osiągnąć założony wcześniej cel - dotrzeć do dużej liczby odbiorców, pozyskać nowych fanów czy też zwiększyć zaangażowanie na naszym fanpage’u.

Posiadają stosunkowo niską “barierę wejścia” - udział jest darmowy, a zadania często nie wymagają specjalistycznej wiedzy czy poświęcenia dużej ilości czasu. Scrollując facebookowego feeda z pewnością codziennie spotykasz się z co najmniej kilkoma konkursami, które aż krzyczą POLUB, OZNACZ, UDOSTĘPNIJ! Chociaż zasady ich przygotowywania są ogólnie dostępne, aż roi się od tych łamiących regulamin Facebooka.

Jeśli nie masz  pewności czy Twoje posty konkursowe spełniają standardy internetowego giganta, czytaj dalej! Pamiętaj, że niestosowanie się do zasad może skutkować nawet zablokowaniem fanpage’a!

Nieznajomość prawa szkodzi, czyli słowo o loterii i przyrzeczeniu publicznym

W prawie polskim nie widnieje definicja “konkursu”, natomiast nie jest to równoznaczne z tym, że organizatorów facebookowych konkursów prawo nie dotyczy. “Hulaj dusza”? Zdecydowanie nie. Na uwagę zasługują takie zagadnienia, widniejące w Kodeksie Cywilnym,  jak “przyrzeczenie publiczne” i “loteria”.

Przyrzeczenie publiczne to ogłoszenie publiczne, w którym organizator “obiecuje”, że za wykonanie określonej czynności przyzna nagrodę. MUSI zostać określony termin, w którym można ubiegać się o wygraną (w innym wypadku konkurs uznaje się za bezskuteczny/nieważny). Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do organizatora lub osoby, którą wyznaczył.

Loteria to gra losowa, w której o wygranej decyduje przypadek.

Pamiętaj, że decydując się na zorganizowanie loterii, czeka Cię bardziej skomplikowana droga, na przykład dopełnienie formalności w Izbie Celnej - podatek od wygranej wynosi 10% wartości puli. Jeśli przeprowadzisz konkurs na zasadach przyrzeczenia publicznego, musisz wiedzieć, że istnieje kwota wolna od podatku - gdy jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

Dobre praktyki - jak zrobić, by “żarło”

Więc na co zwrócić uwagę przy organizowaniu konkursu na Facebooku? Oto lista:

Regulamin - to “must have” każdego konkursu na Facebooku - podstawa podstaw. Powinien zawierać szereg obligatoryjnych informacji. A jakich? Czytaj dalej, znajdziesz je w dalszej części artykułu.

Zadanie konkursowe - musi być jasno określone, niebudzące wątpliwości, niepozostawiające miejsca na własną interpretację. Najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie uczestników o zamieszczenie zdjęcie czy odpowiedzi na pytanie - wtedy, jako organizator, będziesz mógł wybrać zwycięzcę np. na podstawie kreatywności zgłoszenia.

Moderowanie komentarzy - wielopoziomowe konwersacje pod komentarzem konkursowym to coś, co jeszcze bardziej zwiększy zasięg posta.

“Pociągnij za język” uczestników! Nie ograniczaj się do zwykłego “Dziękujemy za udział w konkursie”.

Reaguj na odpowiedzi użytkowników, nawiąż z nimi kontakt, pokaż, że interesuje Cię ich zdanie. Pamiętaj, że im dłuższe i im bardziej spersonalizowane rozmowy pomiędzy Tobą, a uczestnikami lub między samymi uczestnikami, tym lepiej.

Reklama - pomoże dotrzeć Ci do internautów spoza grona fanów fanpage’a. Możesz targetować post konkursowy do osób, które rzeczywiście mogłyby być zainteresowane tematyką profilu i jego ofertą!

By Ci Facebook nie pogroził paluszkiem

Sprawdźcie listę zagadnień, które musicie zawrzeć w regulaminie konkursowym.

Postanowienia ogólne

 • nazwa konkursu
 • informacje na temat organizatora i fundatora nagród - nazwę firmy/firm, adres, NIP, KRS.
 • zapis, że wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

Informacje na temat uczestników konkursu

 • miejsce zamieszkania - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapis, że uczestnicy muszą posiadać profil w serwisie społecznościowym Facebook z prawdziwymi danymi, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione
 • informacja, że osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie
 • zapis, że w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny

Informacje na temat przebiegu konkursu, nagród i zasad uczestnictwa

 • zadanie konkursowe i forma zgłoszenia
 • miejsce przeprowadzenia konkursu, np. fanpage firmy X
 • kryteria wyboru zwycięzców
 • ramy czasowe oraz data i sposób ogłoszenia wyników
 • liczba i rodzaj nagród, ich wartość
 • informacja o ilości zgłoszeń konkursowych, które może zamieścić uczestnik
 • informacja o możliwości lub braku możliwości edytowania odpowiedzi
 • czas, w którym zwycięzcy powinni się skontaktować z organizatorem
 • czas wydania nagród
 • informacja o nabyciu praw autorskich do odpowiedzi konkursowej przez organizatora
 • wzmianka o zakazie używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone

Odpowiedzialność

 • zapis o wykluczeniu odpowiedzialności organizatora za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych
 • informacja o tym, że uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 • zapis o prawie do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, na podstawie określonych przez organizatora wytycznych, co jest równoznaczne z utratą prawa do otrzymania nagrody

Przetwarzanie danych osobowych i zgody marketingowe

 • kto jest administratorem danych osobowych - firma, adres, KRS, NIP
 • zapis, że uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania

Tryb składania reklamacji

 • w jakiej formie i w jakim czasie można składać reklamacje
 • jaki będzie czas jej rozpatrywania i w jaki sposób zostanie udzielona odpowiedź
 • informacja, że jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do organizatora, a nie do portalu Facebook

Postanowienia końcowe

 • zebranie i streszczenie najważniejszych informacji z regulaminu

Gra nie warta świeczki, czyli najczęstsze błędy w postach konkursowych

Nagminnie łamaną zasadą jest obligowanie uczestników do:

 • polubienia fanpage’a firmy
 • udostępniania treści na prywatnym newsfeedzie internauty
 • oznaczania znajomych

NIE MOŻE być to warunek uczestnictwa w konkursie! Takie praktyki są powszechnie stosowane, jednak pamiętajcie, że “jak wszyscy tak robią, to i ja mogę” w tym przypadku nie ma racji bytu. I tu można przypomnieć argument naszych rodziców z dzieciństwa

“Nie obchodzi mnie, że wszyscy tak robią. Ty nie jesteś WSZYSCY”.

Stary, ale jary i w 100% adekwatny!


A więc do dzieła!

Dwie najważniejsze rzeczy, które powinniście zapamiętać z dzisiejszego artykułu? Regulamin to “MUST HAVE”, a konkursy typu “polub, oznacz, udostępnij”  są po prostu passé. Pokuszenie się na tę formę promocji fanpage’a może przynieść bardzo przykre konsekwencje. Po więcej marketingowych ciekawostek zapraszamy na naszego fanpage’a!

You've successfully subscribed to wypisz wymaluj / online marketing
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.